Honaz Belediyesi Resmi Web Sayfasi
header image

EMLAK - İşlemleri

Takvim
Nisan 2017
PSÇPCCtP
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Birimlerden Haberler
    Birimlere ait haber bulunamadı

Birimler

Fotoğraf Galerisi
ismet_Yalcin_evi.JPG

Kemal Yalçın Evi

19693_418477741667935_2134340991635087578_n.jpg

Başkan

1510062_407320766116966_5938114674222233666_n.jpg

Başkan

IMG_1194.jpg

Yağlı Güreş Etkinlikleri

1508501_391499714365738_4255973837104432849_n.jpg

Başkan

22313_389203034595406_1234232608621580689_n.jpg

Başkan

10305185_417646865084356_6723891560779232735_n.jpg

Başkan

15IMG_7524.JPG

eski

11188446_408662415982801_1423134734719601890_n.jpg

Başkan

Hasan_Oglu_Ahmet_ince_evi.JPG

Hasan Oğlu Ahmet İnce Evi


EMLAK - İşlemleri

 

EMLAK İŞLEMLERİ
 
 
Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir? Nasıl Başvurulur? Ve Kimleri Başlar?
 
1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan mükellefler emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin belediyemiz tahsilât servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Emlak Vergisi Bildirimi için Hangi Belgeler Gerekmektedir?
Gayrimenkul bildirimi için ilgili birime giden mükellefler her bir gayrimenkul türü için (arsa, arazi, bina ve işyeri )  ayrı ayrı bilgi formu doldurmak zorundadırlar. Emlak bildirim formlarını belediyemizden temin edebilirler.
Emlak bildirimi için; tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası) beyan sahibinin ikamet ve varsa işyeri adresi, vergi numarası ve T.C. kimlik numarası ile müracaat edilmelidir.
 
Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?
Emlak vergisi 1. taksiti Mayıs ayının sonu, 2. taksiti Kasım ayının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir. (isteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. dönemde ödeyebilirler)
 
Emlak Vergisi Neye Göre Hesaplanır?
Gayrimenkullere (arsa, arazi, mesken ve işyeri) ait vergi ödeyeceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. Vergi oranları arsalar için %03, araziler için %01, meskenler için %01 ve işyerleri için %02’ dür.
 
Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırımı Ne Olur?
Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin bu oran 2006 yılından itibaren aylık gecikme cezası %2,5 olarak belirlenmiştir.
 
Emlak Vergisini İndirimli Ödeme Koşulları Var mıdır? Varsa koşulları Nelerdir?
Emlak Vergisin indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli veya hiçbir geliri yok ise bu kişinin yalnızca bir konutu varsa bu konutunu sadece oturma amaçlı kullanıyorsa emlak vergisinin 8. maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedirler. İndirimli verginin uygulanabilmesi için mükellefin indirim ile ilgili müracaat formunu doldurmaları gerekmektedir.
 
Emlak Bildirimi Zamanında Verilmezse Ne Yapılmalıdır?
Bildirimde bulunmak için Tapu belgesi, kimlik fotokopisi ve vergi numarası ile birlikte Belediyemiz Emlak servisine müracaat edilmelidir. Vergi dairesinde tapu alış tarihi ve satıcının bildirimde bulunup bulunmadığını göz önüne alarak gerekli işlemi yapar. Eğer cezai durum söz konusu ise V.U.K(Vergi Usul Kanunu)’nun 376. md. Göre dilekçe verilerek ceza indiriminden yararlanılır.
 
Emlak Devri Söz Konusu İse Ne Yapılmalıdır?
Emlak vergisi borcu var ise ödenmeli, o yıl için emlak asgari rayiç değerinin emlak  vergi dairesinden öğrenilerek tapuda devir işlemi bu değer üzerinden yapılmalıdır.
Satılan daire, işyeri, arsa  veya arazinin emlak beyanının satan kişinin üzerinden düşülmesi için ilgili belediyeye şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Emlak satıldığı yıl itibariyle satılan yerin vergisi satan kişiye aittir.
 
Kişi Ölürse Varisler Ne Yapılmalıdır?
Ölen kişi bildirimde bulunmamış ise varisler üç ay içerisinde bulundukları takdirde cezai işlem uygulanmaz, ancak ölüm tarihinden üç ay sonra varisler tarafından bildirimde bulunulmaz ise her varis adına ayrı ayrı ceza uygulanır ve takibi vergi ziya, vergi ve gecikme cezası da alınır.
 
Müteselsil sorumluluk nedir?
Bildirimi verilmemiş bir gayrimenkulün vergiden alıcı ve satıcı müteselsilen sorumludur. Kişinin aldığı gayrimenkulün bildirimi satıcı tarafından verilmemiş ise vergi dairesi, alan kişiden geriye dönük vergi ve cezaları alır.
 EMLAK BEYAN DEĞERİ TALEBİNDE İSTENİLEN BELGELER
1- TAPU ASLI veya FOTOKOPİSİ 
EMLAK BEYANINDA BULUNULANACAKSA
1- TAPU FOTOKOPİSİ VEYA ASLI
2- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
3- YENİ BEYAN İSE: Yapı Kullanma İzin Belgesi